Vilagtortenet 1999 3-4

Szvák Gyula: Viták I. Péter reformjairól az orosz történetírásban 3

Doba Dóra: Német utazók Magyarországon a 18. században 28

Fejérdy Gergely: 18. századi francia anyanyelvű utazók Magyarországon 42

Helena Pinto Janeiro: A salazari Portugália és a vichyi Franciaország 57

Szatmári Péter: Dolfuss kancellársága, egy rendszerváltási kísérlet történetéhez 65

Stehler György: Az osztrák nemzetiszocialisták tevékenysége Engelbert Dolfuss kancellársága alatt 73

Réti György: Magyarország csatlakozása a berlini háromhatalmi egyezményhez 88

 

SZEMLE

Hriszto Dimitrov: Bálgaro-ungarszki otnosenija prez szrednovekovieto (Ism.: Niederhauser Emil) 98

Katrin Boeckh: Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg (Ism.: Klesitz István) 101

A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945–1959 (Ism.: Kónya Sándor) 104

Levüje v Rosszii ot umerennüh do eksztremisztov (Ism.: Jemnitz János) 105

Impresszum, tartalom (pdf)