Láng Imre: Társadalompolitikai eszmék és mozgalmak az Egyesült Államokban a 19. század második felétől 1917-ig 3

Varga Beáta: A zaporozsjei kozákság születése 24

Szász Erzsébet: Angol–francia versengés a keleti Mediterráneumban, 1797–1815 34

Kaló Ferenc: Franciaország és Itália 1848 előestéjén 41

Vadász Sándor: A Dreyfus-ügy legújabb irodalmáról 51

Harsányi Iván: A Franco-diktatúra első, 1943–1944-es válsága a korabeli dokumentumok tükrében 63

Székely Gábor–N. Szabó József: Magyar–szovjet kulturális és tudományos kapcsolatok a II. világháború után, 1945–1946 86

 

SZEMLE

The Laws of Rus’ – Tenth to Fifteenth Centuries (Ism.: Niederhauser Emil) 104

Egy rendhagyó „politikai életrajz”. – Jemnitz János: Léon Blum. Politikai életrajz (Ism.: Incze Miklós) 106

Paul Preston: Franco (Ism.: H. Haraszti Éva) 107

II tribunále speciale fascista (Ism.: Harsányi Iván) 108

Helmut Gruber: Red Vienna. Experiment in Working-Class Culture, 1919–1934 (Ism.: Jemnitz János) 110

Új esszencializmus? – Leo Sweeney: Authentic Metaphysics in an Age of Unreality (Ism.: Cselényi István Gábor) 111

Charles Higounet: Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter (Ism.: Tagányi Zoltán) 112

Impresszum, tartalom (pdf)