Niederhauser Emil: A magyar és a délszláv történetírás 3

Szarka László: A történeti Magyarország a szlovák történetírás tükrében 8

Anton Hrnko: Az 1918–1938 közti szlovák társadalom képe a szlovák történészek munkáiban 24

Ľubomír Lipták: Szlovák történetírás 1945 után 29

Camil Muresan: Az 1989 utáni román történetírás kutatási irányairól és tárgyköreiről 37

(-y-o): Fejezetek Besszarábia múltjából 43

Filep Tamás Gusztáv: Klió a gyorsuló időben 55

Pálffy István–N. Szabó József: Magyar-amerikai kulturális és tudományos kapcsolatok (1945–1948) 63

Láng Imre: Atommonopólium vagy atomfegyver-tilalom, 1945–1946 70

Az „örök” orosz talányhoz. Pjotr Kropotkin 1919-es levele Georg Brandeshez (Közzéteszi: Jemnitz János) 80

SZEMLE

Liah Greenfeld: Nationalism. Five Roads to Modernity. (Ism.: Niederhauser Emil) 83

Gheorghe Buzatu: Románia cu şi fără Antonescu. (Ism.: -y-o) 85

Tony Judt: Le marxisme et la gauche frangaise, 1830–1981. (Ism.: Jemnitz János) 87

Pierre Jeanneret: Un itinéraire politique. La vie du Dr. Maurice Jeanneret-Minkine. (Ism.: Jemnitz János) 89

Robert Skidelsky: John Maynard Keynes. The Economist as a Savoiour. (Ism.: H. Haraszti Éva) 90

Impresszum, tartalom (pdf)