Makkai László: Nagybirtok és kis gazdaságok, földesúr és parasztok Európában a közép és újkorban 5

Zimányi Vera: Uradalom és jobbágytelek Kelet-Közép-Európában (14–17. század) 61

Franklin Mendels: Proto-indusztrializáció: elmélet és gyakorlat 80

Nathan Rosenberg: Technológiai fejlődés és gazdasági növekedés 118

Impresszum, tartalom (pdf)