1984-4Benedykt Zientara: Nemzettudat a középkori Nyugat-Európában. A jelenség felbukkanása és működési formái 3

Sophia Menache: A százéves háború első évtizedének mítosza és szimbólumrendszere; A nemzettudat kialakulása 25

Janusz Tazbir: Lengyel nemzettudat a 16–17. században 37

Miijana Gross: A horvát nemzet integrációjáról: Egy nemzetépítési esettanulmány 59

Christian Graf von Krockow: A nacionalizmus, mint német probléma 77

Jiri Koralka: Nemzet állam nélkül 100

Miskolczy Ambrus: Az 1920-as évek román fejlődésvitája a polgárság nemzeti-történeti szerepéről 118

Walter Arnold: Japán gazdasági nacionalizmus: Protekcionizmus az internacionalizmussal szemben 134

Impresszum, tartalom