Az Indiana University Press kiadásában megjelent intézetünk "Lendület" kutatócsoport-vezetője és tudományos tanácsadója, Pálffy Géza angol nyelvű monográfiája. A Hungary between Two Empires 1526–1711 című kötet 318 oldalon összegzi a magyar történettudomány és a szerző elmúlt évtizedekbeli legfontosabb kutatási eredményeit. Magyarország 16–17. századi históriájáról hasonló angol nyelvű összegzés magyar szerző tollából még sohasem látott napvilágot. A kötet bortója itt, címnegyede itt, bevezetője pedig itt tekinthető még.

A Magyar Nemzeti Bank és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont támogatásával Bloomingtonban kiadott kötet az Indiana University professzora és intézetünk tudományos tanácsadója, Borhi László által szerkesztett új magyar történeti sorozat (Studies in Hungarian History) nyitódarabja. Az igényes angol fordítás David Robert Evans munkáját dicséri. A monográfia a három részre szakadt Magyarország 1526 és 1711 közötti történetét – a 19–20. század különféle romantikus és nemzeti narratívái helyett – mindenekelőtt a két korabeli birodalom, az Oszmán Birodalom és a Habsburg Monarchia keretében és határán, a nemzetközi folyamatok és különféle alapvető kihívások, kényszerpályák, pozitív és negatív változások ismeretében vizsgálja. A magyar történelem egyik legkritikusabb, politikai, igazgatási, etnikai és társadalmi szempontból egyaránt sorsfordító időszakát a szerző szerint csak így érthetjük és ítélhetjük meg a korábbiaknál reálisabban. Emellett a kötet tudatosan törekszik a 16–17. század komplex bemutatására, a politika- és hadtörténet mellett részletesen elemzi a korszak legfőbb társadalmi, gazdasági, etnikai, egyházi-felekezeti, nyelvi-irodalmi és kulturális jelenségeit és változásait, amelyek még európai viszonylatban is figyelmet érdemelnek.

Mindezek megértésében a nemzetközi olvasóközönséget mintegy félszáz illusztráció, több mint egy tucatnyi térkép (kollégánk, Nagy Béla munkái), közel félezer tételes válogatott bibliográfia, valamint történeti kronológia, glosszárium, illetve uralkodó- és főméltóság-jegyzékek segítik. A kiadó honlapján (a Praise fül alatt) a munkát olyan világhírű professzorok ajánlják, mint Robert J. W. Evans, Howard Louthan, Nicolette Mout, Charles W. Ingrao és Graeme Murdock. A könyv remélhetőleg világszerte szélesebb körben segítheti a mohácsi csata és a szatmári béke közötti magyar történelem megismerését.

A kötet kemény- és puhatáblás kiadásban egyaránt megjelent – az amerikai kontinensen itt, Európában és Ázsiában pedig itt rendelhető meg.