tsz 2017 1

TANULMÁNYOK
Kitanics Máté–Hancz Erika–Tóth Tamás–Pap Norbert: A turbéki kegytemplom török előzményének kérdése 1
Kárbin Ákos: Az Osztrák–Magyar Bank és az 1892. évi valutareform előzményei 19
Vámos Péter: Baráti segítség és önerőre támaszkodás. Magyar geofi zikus expedíció Kínában 1956–1962 47

MŰHELY
Csákó Judit: Kancellária és történetírás a 14. századi Magyarországon. Kutatástörténeti áttekintés 77
Kovács Viktória: Lelesz patrónusai 103
Rada János: A kultúrharc retorikája és a protestantizmus magyarországi röpiratokban 129
Turbucz Dávid: Piłsudski megítélése Magyarországon a két világháború között 145

MÉRLEG
Kondomínium: a kora újkori történelem és irodalom határvidékén (Gőzsy Zoltán–Varga Szabolcs) 163

MEGEMLÉKEZÉS
Ádám Magda (1925–2017) (Borhi László) 173