tsz 2018 3

TANULMÁNY
Gulyás László Szabolcs • Lex és consuetudo: a magyarországi jobbágyköltözés középkori szabályrendszere 373

Az 1917-es orosz forradalmak és magyarország
Vörös Boldizsár • Szerkesztői előszó 397
Pollmann Ferenc • Jön a muszka! Megy a muszka? Az oroszországi forradalmak hatása a Monarchia hadviselésére a keleti fronton 1917-ben 399
Paál Vince • Információk az oroszországi forradalmakról – a magyar cenzúrán keresztül. A sajtóellenőrzés Magyarországon az első világháború idején 407
Hajdu Tibor • A magyar parlamenti pártok vezetői az 1917. februári orosz forradalomról 417
Klestenitz Tibor • Az oroszországi forradalmak értékelése a magyar egyházi közvéleményben 423
Csunderlik Péter • „Beszéljünk mi is oroszul, cselekedjünk mi is oroszul!” Az 1917-es oroszországi forradalmak hatása a Galilei Körre 433
Balázs Eszter • „Szinte csodás krízis”. A februári orosz forradalom értelmiségi fogadtatása Magyarországon 1917-ben 443
Ábrahám Barna • A szlovákok és az oroszországi forradalmak 459
Kaba Eszter • „Az 1917–1918-as tél Oroszországban hadifoglyaink legnehezebb időszaka lesz.” Hadifogolysorsok és az oroszországi forradalom 469
Tamás Ágnes • Az 1917. évi oroszországi események karikatúrák tükrében 479
Vörös Boldizsár • Egy vármegyei hivatalnok az 1917-es oroszországi forradalmakról, avagy eszközök az eligazodáshoz
a világtörténelemben 499