58-3-4 borito

TANULMÁNYOK

Makkai László: Az anyagi kultúra történetének kutatásáról 305

Bartha Antal: Honfoglaláskori kovácsmesterségünkről 315

Fuchs Erik–Nándori Gyula: Honfoglaláskori vas kéziszerszám metallográfiai vizsgálata 328

Endrei Walter: A lábitós szövőszék kialakulása és feltűnése Európában 331

Paulinyi Oszkár: A Garam-vidéki bányavárosok lakosságának lélekszáma a XVI. század derekán 351

Veress Éva: A jobbágycsalád szervezete a sárospataki uradalom falvaiban a XVII. század közepén 379

 

KÖZLEMÉNYEK

Heckenast Gusztáv: A murányvölgyi vashámoros céh szabályzatai (1585–1713–1755) 430

Makkai László: Műhely- és huta-leltárak a XVII. századi Rákóczi-uradalmakból 448

Endrei Walter–Hajnal Lászlóné: Egy XVII. századi festő receptgyűjtemény 453

 

SZEMLE

Вопросы истории естествознания и техники. Москва 1–5. 1956–57. (Bartha Antal) 458

Sborník Národního Technickélio Musea I–II. (–r–l) 461

Sborník pro dějiny přírodních věd a teohniky. I–III. (–r–l) 462

Jan Klepl: Pro záchranu technických památek (–r–l) 465

A. V. Florovskij: Česko–ruské obehodní styky v minulosti. X–XVIII. století (–r–l) 466

M. W. Beresford–J. K. S. St. Joseph: Medieval England. An Aerial Survey (Gunst Péter) 466

J. Kamińska–A. Nahlik: Włókiennictwo Gdańskie X–XIII. w. (Endrei Walter) 468

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 470

Impresszum, tartalom (pdf)