tsz2015 1TANULMÁNYOK
F. Romhányi Beatrix: Kolostorhálózat – településhálózat – népesség. A középkori Magyar Királyság demográfi ai helyzetének változásaihoz 1
Pálffy Géza: A szakítások és kiegyezések évszázada: a Magyar Királyság 17. századi története új megvilágításban 51
Erdődy Gábor: Szalay László, a politikus 67
Dénes Iván Zoltán: Szekfű Gyula Bethlen Gábor-képe 97


MŰHELY
Szilágyi Márton: Elviselni az elviselhetetlent. A Martinovics-összeesküvés elítéltjeinek börtönvilága 121
Halász Iván: A nemzetközi felügyelet alatt élő lengyel városállamok az 1939 előtti Európában: Krakkó és Danzig szabad városok 131


MÉRLEG
A magyarországi Anjou-kutatások francia és olasz szemmel 155


MEGEMLÉKEZÉS
R. Várkonyi Ágnesről (1928–2014) (Péter Katalin) 175
Katus László (1927–2015) (Szász Zoltán) 178