1989 1-2 boritoTANULMÁNYOK
Gunst Péter: A kelet-európai agrárfejtódéi válaszúton a 19. század végén 1
Nagy József: A Nagyatádi-féle földreform lezárása és eredményei 24

 

KÖZLEMÉNYEK
Zsuppán F. Tibor: A fegyveres erők és a parlamenti választások Magyarországon (1867—1914) 49

Eszényi József: A Horthy-hadsereg altiszti karáról 60

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZER
Pogány Ágnes: Munkabérek a két világháború közötti Magyarországon 70
Timár Lajos: A regionális gazdaság- és társadalomtörténet néhány módszertani problémája 96

 

FIGYELŐ
Németh Györgyi: A legújabb angolszász történeti irodalom két világháború közötti történelmünk néhány kérdéséről 111

 

ÉLETMŰVEK
Jakó Zsigmond: A torockói legenda születése 122
Jakó Zsigmond műveinek bibliográfiája 134

Impresszum, tartalom (pdf)