80-2 borito

TANULMÁNYOK

Bibó István: A német, hisztéria okai és története 169

Varga László: Аz állami ipartámogatás a dualizmus korában (1880–1900) 196

 

KÖZLEMÉNYEK

Szabó Éva: Adalékok Böhm Vilmos politikai életrajzához 227

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

N. D. Kondratyev: A gazdasági fejlődés hosszú hullámai 241

 

MŰHELY

Katus László: A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon a 19. században 270

 

ELSŐ DOLGOZATOK

Mazsu János: A dualizmuskori értelmiség társadalmi forrásainak főbb változási tendenciái 289

Földes György: Az újpesti munkásság életviszonyai az 1930-as években 309

Ferber Katalin: A stabilizáció és az ipari részvénytársaságok vagyoni helyzete 319

 

FIGYELŐ

Hibás adatok? Téves következtések? (Megjegyzések Bölöny József írásához) 329

Fogarassy László: Kik ölték meg gróf Tisza Istvánt? 338

Impresszum, tartalom (pdf)