70-4 borito

TANULMÁNYOK

Vargyai Gyula: Adalékok a magyar nacionalista állam- és jogtörténetírás kritikájához 451

Szabó Miklós: Az 1901-es egyetemi „kereszt-mozgalom” 483

H. Seton-Watson: Az értelmiségekről 517

Puskás Julia: Amerikai magyar szervezetek (Az 1880-as évektől napjainkig) 528

 

VITA

Irinyi Károly: Integráció és nemzeti függetlenség 569

Tilkovszky Lóránt: Kortársak és utókor 574

Márkus László: Politikai gondolkodásunk hajszálgyökereiről 581

Gunst Péter: Új könyv a magyar földreformról 586

Impresszum, tartalom (pdf)