Makai János: Bölcs Jaroszlav bölcsessége 3

Radnóti Klára: Itáliai utazók Oroszország-képe a 15–16. században 24

Nyemcsok Attila: Oroszország és a Mediterráneum a 18. század utolsó harmadában és a 19. század elején 37

Vigh Kálmán: Az amerikai görög katolikus püspökség első évei 45

Szatmári Péter: Az osztrák misszió. Az osztrák nemzettudat kérdéséhez az 1920–30-as években 54

Sokcsevits Dénes: A Független Horvát Állam és Magyarország 1941-ben. A diplomáciai elismerés 61

Vadász Sándor: A francia forradalom bicentenáriumának mérlege 66

Ambrusné Kéri Katalin: Női lapok a 18–19. század Európájában 75

 

SZEMLE

Egy nem csak munkásmozgalom-történeti témájú munkásmozgalom-történeti kiadványról. A demokratikus és szociális megújhodás (Ism.: Incze Miklós) 79

Antonio Cabezas: El siglo Iberico de Japón. La presencia Hispano-Portuguesa en i Japón, 1543–1643 (Ism.: Ambrusné Kéri Katalin) 80

Marian Kukiel: Dzieje Polski porozbiorowe, 1795–1921 (Ism.: Tapolcai László) 81

J. F. V. Keiger: Raymond Poincaré (Ism.: H. Haraszti Éva) 83

Impresszum, tartalom (pdf)