PARASZTSÁG ÉS TÁRSADALMI FORMÁCIÓ

Harbans Mukhia: Volt-e feudalizmus az indiai történelemben? 3

H. Kohashiro Takahashi–Kaichiro Oishi: A feudális földtulajdon felbomlása és a parasztság társadalmi differenciálódása Japánban 29

James C. Scott: „Forradalom a forradalomban” 36

KÍNA TÖRTÉNETÉBŐL

Polonyi Péter: Adalékok a piac szerepéhez Kínában 68

Emilija Pavlovna Sztuzsina: A város és kolostora a középkori Kínában (a kapcsolatok néhány aspektusa) 73

C. William Skinner: Piaci rendszer és társadalmi struktúra Kína vidéki körzeteiben 85

Fej Hsziao-tung: A kereskedelmi tevékenység által létrehozott kereskedővárosok és kereskedő települések 125

Polonyi Péter: Csien Po-can 129

Lisi Jencsiu (Történeti kutatások) 133

TÁJÉKOZÓDÁS

Havas Péter: A brit kommunisták és a munkáspárt 139

Impresszum, tartalom (pdf)