1979-1Szűcs Jenő: Nép és ország a korai középkorban 5

Immanuel Wallerstein: A nemzeti fejlődés három útja a 16. századi Európában 25

A társadalmi struktúra történeti elemzésének problémái (Ránki György) 37

Arno J. Mayer: Az alsóközéposztály mint történeti probléma 40

Gerd Hardach: Osztályok és rétegek Németországban, 1848–1970 60

Benedek Gábor: František Palacky (1798–1876) 81

Adenauer emlékirataiból 91

Niederhauser Emil: Új könyvek az 1876–78-as keleti válságról 97

Történetírásunk külföldi visszhangja 106

Folyóirat-repertórium 1975/11.; 1976/1 111

Impresszum, tartalom