1983-1BRENNER – VITA (Ismerteti: Ortlimayr Imre)

Orthmayr Imre: Előszó a Brenner-vitához 5

R. Brenner: Az agrártársadalom osztályszerkezete és gazdasági fejlődés a preindusztriális Európában 9

M. M. Postán – J. Hatcher: Népesség és osztályviszonyok a feudális társadalomban 16

P. Croot – D. Parker: Az agrártársadalom osztályszerkezete és a gazdasági fejlődés 21

H. Wunder: Parasztszervezetek és osztálykonfliktus Kelet és Nyugat-Németországban 25

E. Le Roy Ladurie: Válasz Brenner professzornak 27

G. Bois: A neo-malthusiánus ortodoxia ellen 29

R. H. Hilton: A feudalizmus válsága 35

J. P. Cooper: Az agrárkapitalizmus nyomában 41

R. Brenner: Az európai kapitalizmus mezőgazdasági gyökerei 51

 

ANARCHIZMUS (Szerk. Kun Miklós és Vadász Sándor)

Vadász Sándor: Bevezetés 64

E. Malatesta: Anarchia 69

P. J. Proudhon: A munkásosztály politikai kapacitásáról 71

M. Bakunyin politikai filozófiája: a tudományos anarchizmus 72

M. Bakunyin: Államiság és anarchia 75

A zürichi szláv szekció programja 85

A Saint Imier-i anarchista kongresszus határozatai 87

L. Michel: Miért vagyok anarchista? 88

P. Kropotkin: Az anarchia: filozófiája és eszménye 89

M. Stirner: Nevelésünk hamis elvei 93

F. Pelloutier: Az anarchizmus és a munkások szakszervezetei 94

E. Pouget: A szakszervezet 99

G. Sorel: Elmélkedések az erőszakról 103

G. Sorel: A marxizmus felbomlása 106

Szabó Magdolna: A. Volszkij 107

Részletek A. Volszkij a szellemi munkás című művéből 111

Kun Miklós: A Mahno-emlékiratok és ami azokból kimaradt 121

N. Mahno: Találkozásom Leninnel 129

 

Történetírói arckép

Lipcsey Ildikó: Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855–1920) 137

Impresszum, tartalom