Az Indiana University Press kiadásában 2021-ben intézetünk tudományos tanácsadójának és a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetőjének, Pálffy Gézának a tollából angol nyelvű monográfia jelent meg Hungary between Two Empires 1526–1711 címmel. A kötet 318 oldalon összegzi a magyar történettudomány és a szerző elmúlt évtizedekbeli legfontosabb kutatási eredményeit Magyarország 16–17. századi históriájáról. A kiadvány iránti kiemelkedő érdeklődést jelzi, hogy már hat recenziót látott róla napvilágot, összességében igen elismerő értékeléssel. Az amerikai ismertetések itt és itt, a németek itt és itt, a romániaiak itt és itt olvashatóak.

A Bloomingtonban kiadott kötet az Indiana University professzora és intézetünk tudományos tanácsadója, Borhi László által szerkesztett új magyar történeti sorozat (Studies in Hungarian History) nyitódarabja. Az igényes angol fordítás David Robert Evans munkáját dicséri. A monográfia a három részre szakadt Magyarország 1526 és 1711 közötti történetét – a 19–20. század különféle romantikus és nemzeti narratívái helyett – mindenekelőtt a két korabeli birodalom, az Oszmán Birodalom és a Habsburg Monarchia keretében és határán, a nemzetközi folyamatok és különféle alapvető kihívások, kényszerpályák, pozitív és negatív változások ismeretében vizsgálja. A magyar történelem egyik legkritikusabb, politikai, igazgatási, etnikai és társadalmi szempontból egyaránt sorsfordító időszakát a szerző szerint csak így érthetjük és ítélhetjük meg a korábbiaknál reálisabban. Emellett a kötet tudatosan törekszik a 16–17. század komplex bemutatására, a politika- és hadtörténet mellett részletesen elemzi a korszak legfőbb társadalmi, gazdasági, etnikai, egyházi-felekezeti, nyelvi-irodalmi és kulturális jelenségeit és változásait, amelyek még európai viszonylatban is figyelmet érdemelnek. A könyv kemény- és puhatáblás kiadásban egyaránt megjelent – az amerikai kontinensen itt, Európában és Ázsiában pedig itt rendelhető meg.

A nemzetközi olvasóközönséget a kötetben mintegy félszáz illusztráció, több mint egy tucatnyi térkép (kollégánk, Nagy Béla munkái), közel félezer tételes válogatott bibliográfia, valamint történeti kronológia, glosszárium, illetve uralkodó- és főméltóság-jegyzékek segítik. A kiadó honlapján (a Praise fül alatt) a munkát olyan világhírű professzorok ajánlják, mint Robert J. W. Evans, Howard Louthan, Nicolette Mout, Charles W. Ingrao és Graeme Murdock. A könyv világszerte szélesebb körben segíteni kívánja a mohácsi csata és a szatmári béke közötti magyar történelem alaposabb és objektívabb megismerését. Ezt az eddigi féltucat recenzió is jelentős mértékben elősegíti – Georg B. Michels (University of California, Riverside, US) például az alábbi összegzéssel ajánlja kollégánk művét:

„Pálffy has written a masterpiece that goes well beyond introductory accounts so common in English-language academic publishing. The author provides both a window on the fascinating complexities of early modern Hungarian history as well as a refreshing reevaluation of traditional Hungarian historiography. In a more general sense, anyone interested in Central and Eastern Europe will appreciate how Pálffy illustrates the richness of Hungarian political, demographic, economic, and cultural developments. The book will benefit specialists, students, and general readers interested in the history of Hungary, its relationships with the Habsburg and Ottoman empires, and Hungary’s place in early modern Europe. Students and scholars alike are well advised to put Pálffy’s volume on their reading lists.”

Az eddigi ismertetések bibliográfiai adatai megjelenésük sorrendjében a következők:

Német nyelvű recenzió Márta Fatától. In: Sehepunkte 21. (2021) Nr. 7/8 [15.07.2021]

Román nyelvű recenzió Liviu Cîmpeanutól. In: Studii şi Materiale de Istorie Medie [Studies and Sources of Medieval History, Publishing House: Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Bucharest] 39. (2021) p. 378–382.

Angol nyelvű recenzió Ionuţ Costeatól. In: Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 26. (2021) No. 2., p. 332–335. [2022 márciusában látott napvilágot]

Német nyelvű recenzió Meinolf Arenstől. In: Acta Ethnologica Danubiana / Jahrbuch des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie / Az Etnológiai Központ Évkönyve / Ročenka Výskumného centra európskej etnológie [Komárom–Somorja] 23. (2021) p. 285–287. [2022. március végén látott napvilágot]

Angol nyelvű recenzió Georg B. Michelstől. In: Hungarian Studies Review 49. (2022) No. 1., p. 106–110. [2022. június legvégén látott napvilágot]

Angol nyelvű recenzió Christopher M. Van Demarktól. In: Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association 15 (2022) http://ahea.pitt.edu DOI: 10.5195/ahea.2022.482 [2022 júliusában látott napvilágot]