Az Indiana University Press kiadásában 2021-ben látott napvilágot intézetünk tudományos tanácsadója és a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője, Pálffy Géza angol nyelvű monográfiája. A Hungary between Two Empires 1526–1711 című kötet amerikai bemutatóját 2022. szeptember 20-án tartották Bloomingtonban, az Indiana Universityn, ahol Pálffy Géza bevezető előadása után Charles Ingrao és Kaya Şahin professzorok, a Habsburg Monarchia és az Oszmán Birodalom szakértői mutatták be a kiadványt – mindketten hiánypótló, komplex szemléletű alapmunkának nevezve azt.

A Bloomingtonban kiadott kötet az Indiana University professzora és intézetünk tudományos tanácsadója, Borhi László által szerkesztett új magyar történeti sorozat (Studies in Hungarian History) nyitódarabja. Az igényes angol fordítás David Robert Evans munkáját dicséri. A monográfia a három részre szakadt Magyarország 1526 és 1711 közötti történetét – a 19–20. század különféle romantikus és nemzeti narratívái helyett – mindenekelőtt a két korabeli birodalom, az Oszmán Birodalom és a Habsburg Monarchia keretében és határán, a nemzetközi folyamatok és különféle alapvető kihívások, kényszerpályák, pozitív és negatív változások ismeretében vizsgálja. A magyar történelem egyik legkritikusabb, politikai, igazgatási, etnikai és társadalmi szempontból egyaránt sorsfordító időszakát a szerző szerint csak így érthetjük és ítélhetjük meg a korábbiaknál reálisabban. Emellett a kötet tudatosan törekszik a 16–17. század komplex bemutatására, a politika- és hadtörténet mellett részletesen elemzi a korszak legfőbb társadalmi, gazdasági, etnikai, egyházi-felekezeti, nyelvi-irodalmi és kulturális jelenségeit és változásait, amelyek még európai viszonylatban is figyelmet érdemelnek. A könyv kemény- és puhatáblás kiadásban egyaránt megjelent – az amerikai kontinensen itt, Európában és Ázsiában pedig itt rendelhető meg.

A nemzetközi olvasóközönséget a kötetben mintegy félszáz illusztráció, több mint egy tucatnyi térkép (kollégánk, Nagy Béla munkái, amelyek jelentőségét Ingrao professzor a bemutatón külön is méltatta), közel félezer tételes válogatott bibliográfia, valamint történeti kronológia, glosszárium, illetve uralkodó- és főméltóság-jegyzékek segítik. A kiadó honlapján (a Praise fül alatt) a munkát olyan világhírű professzorok ajánlják, mint Robert J. W. Evans, Howard Louthan, Nicolette Mout, a bloomingtoni eseményen is résztvevő Charles W. Ingrao és Graeme Murdock. A könyv világszerte szélesebb körben segíteni kívánja a mohácsi csata és a szatmári béke közötti magyar történelem alaposabb és objektívabb megismerését. Ezt az eddigi több mint féltucat recenzió is jelentős mértékben elősegíti, amelyek mindannyian elismerő módon szólnak a kötetről.

A könyvbemutató másnapján, 2022. szeptember 21-én az Indiana University-n Pálffy Gézának lehetősége nyílt "Lendület" Kutatócsoportja legfőbb eredményeinek bemutatására is. Az An Old Realm in a New Monarchy: Habsburg Coronations in Early Modern Hungary című nagyelőadás elsősorban a következő kérdéseket vizsgálva szemléltette a kutatócsoport eddigi legfontosabb felfedezéseit: milyen új forrásanyagot sikerült feltárni Európa különböző levéltáraiban a kora újkori koronázási szertartásokra vonatkozóan? Hogyan őrizte meg a késő középkori hagyományokat a magyar politikai elit, és ennek mi volt a hosszú távú jelentősége? Milyen változásokat hozott a ceremóniákon a Magyar Királyság csatlakozása a közép-európai Habsburg Monarchiához 1526 után? Végül milyen hatalmi, ceremoniális és szimbolikus politikai küzdelem zajlott a 16–18. századi magyar uralkodókoronázásokon?