Az Indiana University Press kiadásában kereken két éve, 2021. június elején jelent meg intézetünk tudományos tanácsadója és a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője, Pálffy Géza angol nyelvű monográfiája. A Hungary between Two Empires 1526–1711 című kötet bő háromszáz oldalon összegzi a magyar történettudomány és a szerző elmúlt évtizedekbeli legfontosabb kutatási eredményeit Magyarország 16–17. századi históriájáról. A kiadvány iránti kiemelkedő nemzetközi érdeklődést jelzi, hogy két esztendő alatt 8 nyelven (angolul, csehül, franciául, hollandul, németül, románul, szerbül és szlovákul) 16 recenzió látott róla napvilágot, összességében igen pozitív értékeléssel.

A Bloomingtonban kiadott kötet az Indiana University professzora és intézetünk tudományos tanácsadója, Borhi László által szerkesztett új magyar történeti sorozat (Studies in Hungarian History) nyitódarabja. Az igényes angol fordítás David Robert Evans munkáját dicséri.

palffy cover 3d

A monográfia a három részre szakadt Magyarország 1526 és 1711 közötti történetét – a 19–20. század különféle romantikus és nemzeti narratívái helyett – mindenekelőtt a két korabeli birodalom, az Oszmán Birodalom és a Habsburg Monarchia keretében és határán, a nemzetközi folyamatok és különféle alapvető kihívások, kényszerpályák, pozitív és negatív változások ismeretében vizsgálja. A magyar történelem egyik legkritikusabb, politikai, igazgatási, etnikai és társadalmi szempontból egyaránt sorsfordító időszakát a szerző szerint csak így érthetjük és ítélhetjük meg a korábbiaknál reálisabban. Emellett a kötet tudatosan törekszik a 16–17. század komplex bemutatására, a politika- és hadtörténet mellett részletesen elemzi a korszak legfőbb társadalmi, gazdasági, etnikai, egyházi-felekezeti, nyelvi-irodalmi és kulturális jelenségeit és változásait, amelyek még európai viszonylatban is figyelmet érdemelnek. A könyv kemény- és puhatáblás kiadásban egyaránt megjelent – az amerikai kontinensen itt, Európában és Ázsiában pedig itt rendelhető meg.

A nemzetközi olvasóközönséget a kötetben mintegy félszáz illusztráció, több mint egy tucatnyi térkép (kollégánk, Nagy Béla munkái), közel félezer tételes válogatott bibliográfia, valamint történeti kronológia, glosszárium, illetve uralkodó- és főméltóságjegyzékek segítik. A kiadó honlapján (a Praise fül alatt) a munkát olyan világhírű professzorok ajánlják, mint Robert J. W. Evans, Howard Louthan, Nicolette Mout, Charles W. Ingrao és Graeme Murdock. A könyv világszerte szélesebb körben segíteni kívánja az 1526. évi mohácsi csata és az 1711. évi szatmári béke közötti magyar(országi) történelem alaposabb és objektívabb megismerését. Ezt az eddigi recenziók jelentős mértékben elősegítik, miként a kötet két nemzetközi bemutatója is, amelyekre nagy érdeklődés közepette az amerikai Bloomingtonban 2022 szeptemberében, valamint 2022. november végén Bécsben került sor.

Az eddigi 16 ismertetés bibliográfiai adatai megjelenésük sorrendjében a következők:

 1. Német nyelvű recenzió Márta Fatától. In: Sehepunkte 21. (2021) Nr. 7/8 [15.07.2021]
 2. Román nyelvű recenzió Liviu Cîmpeanutól. In: Studii şi Materiale de Istorie Medie [Studies and Sources of Medieval History, Publishing House: Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Bucharest] 39. (2021) p. 378–382.
 3. Szerb nyelvű recenzió Nenad Ninkovićtól. In: Srpske Studije / Serbian Studies [Beograd] 12. (2021) p. 341–346.
 4. Angol nyelvű recenzió Ionuţ Costeatól. In: Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 26. (2021) No. 2., p. 332–335. [2022 márciusában látott napvilágot]
 5. Német nyelvű recenzió Meinolf Arenstől. In: Acta Ethnologica Danubiana / Jahrbuch des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie / Az Etnológiai Központ Évkönyve / Ročenka Výskumného centra európskej etnológie [Komárom–Somorja] 23. (2021) p. 285–287. [2022. március végén látott napvilágot]
 6. Angol nyelvű recenzió Georg B. Michelstől. In: Hungarian Studies Review 49. (2022) No. 1., p. 106–110. [2022. június legvégén látott napvilágot]
 7. Angol nyelvű recenzió Christopher M. Van Demarktól. In: Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association 15 (2022) http://ahea.pitt.edu DOI: 10.5195/ahea.2022.482 [2022 júliusában látott napvilágot]
 8. Német nyelvű recenzió Meinolf Arenstől. In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 74. (2022) No. 4., p. 360–364. [2022. szeptember elején látott napvilágot]
 9. Cseh nyelvű ismertetés Václav Bůžektól. In: Opera Historica, 23. (2022) č. 1., p. 166–168. [2022. október közepén látott napvilágot]
 10. Német nyelvű recenzió Ferdinand Oplltől. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 130. (2022) Heft 2., p. 381–382.
 11. Angol nyelvű recenzió Markus Kollertól. In: Central European History (Cambridge) 55. (2022) no. 3., p. 428–429.
 12. Holland nyelvű recenzió Nicoletet Mouttól: Tussen twee vuren. In: Tijdschrift voor Geschiedenis 135 (2022) No. 1., p. 138–139. [megjelent 2022 végén]
 13. Német nyelvű recenzió Meinolf Arenstől. In: Europäisches Journal für Minderheitenfragen 15. (2022) No. 3–4., p. 381–385. [megjelent 2023 elején]
 14. Szlovák nyelvű recenzió Sabina Dankovától. In: Acta Historica Neosoliensia 22. (2022) vol. 2., p. 115–119. [megjelent 2023 elején]
 15. Cseh nyelvű ismertetés Rostislav Smíšektől. In: Český časopis historický, 120. (2022) č. 3–4., p. 889–893. [2023 tavaszán látott napvilágot]
 16. Francia nyelvű ismertetés Tóth Ferenctől. In: Dix-septième siècle, n° 299. (2023/2) p. 380–382. [2023 májusában látott napvilágot]