Az óriási érdeklődésre tekintettel három hónap után utánnyomásban újra megjelent A Szent Korona magyarországi kalandjai (1301–2001) című tanulmánykötet

A 2023. december legelején intézetünk tudományos tanácsadója, Pálffy Géza szerkesztésében napvilágot látott első kiadás ugyanis – a 2024. január 25-én a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott ünnepélyes bemutatót követően – teljességgel elfogyott. Az új kiadás címnegyede itt tekinthető meg.

A „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport több esztendőnyi feltáró munkája eredményeként kiadott nagyszabású tanulmánykötet – a legfrissebb kutatások alapján – nemzeti kincsünk legfontosabb magyarországi menekítéseit, országjárásait, megpróbáltatásait és modern kori közszemléit (1301–1439, 1526–1529, 1619–1622, 1645–1646, 1805–1806, 1809, 1848–1849, 1896, 1918–1919, 1938, 2000–2001) mutatja be, az Anjou-kortól egészen a második ezredfordulóig.

A 796 oldal terjedelmű tanulmánykötettel a kutatócsoport a magyar tudományosság újabb nagy adósságát pótolta, miután 2018-ban önálló kiadványt [A Szent Korona hazatér. A magyar korona tizenegy külföldi útja (1205–1978)] szentelt a magyar korona eddig ismert tizenegy külföldi útjának és hazatérésének. (E munka a nagy érdeklődésre tekintettel 2019-ben fél éven belül második kiadásban is napvilágot látott.) Az újabb könyv mind szakmai céljaiban és struktúrájában, mind formátumában és kivitelezésében a Lendület-team előző tanulmánykötete szerves folytatásának tekinthető.

palffy szentkorona kalandjai vedoborito web vagott

Legfőbb nemzeti kincsünk nemcsak külföldön élt át hányattatásokat, hanem a mindenkori Magyarország területén is. Mivel a magyar történetírás és koronakutatás ezeket sem tárta fel teljességgel, jelen kötet ennek az adósságnak a pótlására vállalkozik: koronánk 1301 és 2001 közötti legkiemelkedőbb hazai „kalandjait” a kötet szerzői (köztük intézetünk jelenlegi és volt munkatársai: Skorka Renáta, Katona Csaba, Pálffy Géza, Soós István, Varga Szabolcs és Vörös Boldizsár) tizenegy tanulmányban mutatják be. Kalandok alatt elsősorban (polgár)háborúk alatti menekítéseket (főként oszmán-törökök, svédek, franciák és császári hadak elől), országjárásokat és különleges őrzőhelyeket, a modern korban egyre gyakoribb rendkívüli és ünnepélyes közszemléket, valamint ládafeltöréseket és -elásásokat értünk.

Az izgalmas újdonságokat a friss kutatások mellett Gödölle Mátyás (a kutatócsoport munkatársa a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokában) és Kocsis Gabriella képszerkesztésében közel háromszáz illusztráció, valamint Nagy Béla kollégánk színes térképei segítségével ismerheti meg az olvasó. A kiadvány tördelése Demeter Gitta, a mutatók Soós István, a részletes angol rezümék Pálosfalvi Tamás munkáját dicsérik, miközben az olvasószerkesztő Villás Valéria volt.

E könyv mind idehaza, mind határokon túl mindenkinek ajánlható, aki érdeklődik a magyar Szent Korona világviszonylatban is páratlan históriája és általában a rendkívül kalandos magyar történelem iránt.

A Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések sorozatban színes védőborítóval közzétett (melyen 1938-ból különleges módon egy későbbi pápa, több magyar miniszterelnök, múzeumigazgató és koronaőr látható), keménytáblás utánnyomás ára: 7900 Ft

A kiadvány megvásárlásával, megrendelésével kapcsolatos információk itt találhatók