tsz 2019 04TANULMÁNYOK
B. Halász Éva • A decima et nona az Anjou- és a Zsigmond-korban 571
Lakatos Bálint • A király diplomatái. Követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526) 593
Mikó Gábor • Oláh Miklós formuláskönyve. Bevezető tanulmány egy készülő kiadáshoz 617
Baros-Gyimóthy Eszter Márta • Özvegy nők és új családjaik egy 18. századi gömöri mezővárosban 633
Erdélyi Gabriella • Esterházy Miklós mint családfő: utódlás és érzelmek egy 17. századi arisztokrata dinasztiában és mozaikcsaládban 657
Deák Ágnes • Kísérlet a hivatali nyelvhasználat szabályozására Magyarországon 1865-ben 681
Andreas Schmidt-Schweizer • A hidegháború és a német kérdés ütközőzónájában. A Magyar Népköztársaság és a két német állam közti kulturális kapcsolatok (1949–1989) 703
Zahorán Csaba • „Addig a békesség, míg szomszéd akarja” Trianon és a magyar-szomszéd viszony napjainkban 731
Marius Diaconescu • A „teljes nemzeti szabadság” az 1918. december elsejei gyulafehérvári határozatban 745
Ondrej Ficeri • Vállalni a felelősséget Trianonért 763
Romsics Gergely – Zahorán Csaba • Útkereső történészek. Megjegyzések egy lezáratlan eszmecsere naplójára 777