VT 2015 4 borito 1

Birodalomkutatás Oroszországban (Sz. Bíró Zoltán) 503

Tanulmányok
Gyóni Gábor: Oroszország mint birodalom. Az Orosz Birodalom területe és népessége 505
Sz. Bíró Zoltán: Az Orosz Birodalom „idegenjei” 521
Jekatyerina Pravilova: A belső transzferek szerepe az Orosz Birodalom igazgatásában 553
Deák András: Az inercia jegyében. Gazdasági modernizáció és orientációváltás a posztszovjet térben 575
Font Márta: I. András és Bölcs Jaroszlav 607
Sashalmi Endre: A koronázási érme mint legitimációs médium a 18. századi Oroszországban. I. Katalin, Anna, Erzsébet és II. Katalin császárnők koronázási érméinek ikonográfi ai vizsgálata 625

Műhely
Alekszandr Sztikalin: Az 1956-os magyar forradalom és a szovjet–jugoszláv viszony 1956–1957. Egy orosz–szerb forráskiadási munkálat kapcsán 645

Szemle
Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai (Képes György) 667
Atatürk és az Új Törökország képe a náci ideológiában (Kránitz Péter Pál) 672
A frankofón Európa és Magyarország a hidegháború kezdetén (Kecskés D. Gusztáv) 675