59-1-2 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Molnár Erik: A Magyar Tanácsköztársaság történelmi jelentősége 1

Benda Kálmán: Rákóczi és a Vatikán. Brenner apát küldetése XI. Kelemen pápához 1707–1708 8

Spira György: A Neue Rheinische Zeitung utolsó cikke a magyar szabadságharcról 25

Hanák Péter: A dualizmus válságának problémái a XIX. századvégén 37

Puskás Julianna: A tőkés nagybérletek a XIX. századvégi Magyarországon 90

Kolossa Tibor: Adatok az agrárproletariátus arányaihoz és összetételéhez az Osztrák–Magyar Monarchiában (1900) 104

P. Szokolay Katalin: A lengyel kommunista sajtó a magyar Tanácsköztársaságról 128

Berend Iván–Ránki György: A nagybirtok és a nagytőke agrárius-merkantil ellentétének kérdéséhez, 1919–1925 141

 

SZEMLE

Tudományos ülésszak a Magyar Tanácsköztársaság 40. évfordulóján (ism. L. Nagy Zsuzsa) L. Nagy Zsuzsa) 162

Vita a „Magyarország története 1848–1918” c. egyetemi tankönyv 1880–1900 közötti fejezetének kéziratáról (ism. M. Kondor Viktória) 173

Irodalomtörténeti Közlemények 1957–58. LXI–LXII. évf. (ism. Heckenast Gusztáv–Benczédi László) 180

 

Hírek 186

 

HATÁRAINKON TÚL

Az úgynevezett Kelet-kutatásról. Gentzen F. H.–Kalisch J.–Voigt G.–Wolfram E.: Die „Ostforschung” ein Stoßtrupp des deutschen Imperialismus – Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1958. 6. sz. 1181–1220 190

Külföldi vendégeink 222

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 225

Impresszum, tartalom (pdf)