Tóth István György emléke (A Szerkesztőbizottság és a szerkesztőség) 191
Zsoldos Attila: Városlakók a királyi család szolgálatában 193
Ladányi-Turóczy Csilla: Kitalált magyarok portugál krónikásai 207
Haraszti György: Az „igazi” Fortunatus 221
Pálffy Géza: Magyar címerek, zászlók és felségjelvények a Habsburgok dinasztikus-hatalmi reprezentációjában a 16. században 241
Péter Katalin: Az utolsó idõk hangulata a 16. századi Magyarországon 277
Fodor Pál: A magyarországi oszmán adóbérleti rendszerrõl 287
Hegyi Klára: A temesvári vilájet népessége és katonaparasztjai 297
Sudár Balázs: Egy budai török értelmiségi könyvtára a 16. században 315
Oborni Teréz: Erdély kincstári bevételei és kiadásai a 16. század végén 333
Varga J. János: Thököly Imre esztendeje: 1682 347
Vörös Boldizsár: „A hirdetések és a munkássajtó”. Kereskedelmi reklámok magyarországi szociáldemokrata kiadványokban 1870–1890 között 373
Gyáni Gábor: A bűnözés Horthy-kori történetéhez 381
Tóth István György munkásságának bibliográfiája 1979–2005 (Összeállította: Nagy Kornél) 393

 

Impresszum, tartalom (pdf)