tsz2001-1-2ENGEL PÁL EMLÉKÉRE
Zsoldos Attila: Engel Pál (1938–2001) 1
Kubinyi András: A császárvári uralom közbecsü összeírása 1489-ből 3
Zsoldos Attila: Szepes megye kialakulása 19
Csukovits Enikõ: A lovagi zarándoklat 33
Pálosfalvi Tamás: Az 1442. márciusi török hadjárat. Adalékok Hunyadi János elsõ törökellenes harcaihoz 43
Teke Zsuzsa: A firenzeiek vagyoni helyzete a Zsigmond kori Magyarországon. Az 1427. évi Catasto adatai alpján 55
Körmendi Tamás: A 13. századi premontrei monostorjegyzékek magyar vonatkozásairól 61
Nógrády Árpád: A Szerdahelyiek és a rojcsai prediálisok 73
Engel Pál munkásságának bibliográfiája 1998–2001 83


KÖZÉP-EURÓPA AZ ÁLLAMALAPÍTÁS KORÁBAN
Glatz Ferenc: Regionális történetszemlélet Közép-Kelet-Európában. Magyarok és szomszédaik az államalapítás korában 87
Székely György: Csehek és magyarok a 10–11. században 107
Kristó Gyula: A magyar államalapítás 113
Herwig Wolfram: A magyarok és a frank–bajor Ostmark 123
Dušan Třestík: A csehek és a magyarok a 10. században 133

 

Impresszum, tartalom (pdf)