86-1 boritoTANULMÁNY

Kiss Endre: Apponyi Albert, az ideológus és politikus 1

 

KÖZLEMÉNYEK

Günther Schödl: Magyar politikától a nacionalizmuson és a nemzeti államon. Gratz Gusztáv (1875–1946) 36

Mészáros Károly: A Simonyi-Semadam-kormány megalakulása. A Kisgazdapárt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 58

 

CSALÁD ÉS ÉLETMÓD

Láng Panni: Egy budapesti polgárcsalád mindennapjai 80

Gyáni Gábor: Munka és magánélet – cselédéletmód Budapesten 94

 

MŰHELY

Balázs Magdolna: A középszintű közigazgatási apparátus személyi állományának vizsgálata a dualizmus időszakában 116

 

VITA

Charles Gati: Demokratikus átmenet a háború utáni Magyarországon 125

Balogh Sándor: Megjegyzések a magyarországi népi demokratikus fejlődés nemzetközi és belső feltételeihez 140

Vida István: Az 1944. októberi Sztálin–Churchill-találkozó és Magyarország 149

Az MTA Történettudományi Intézetének hírei (1981–1984) – S. A. 105

Impresszum, tartalom (pdf)