81-3 borito

TANULMÁNYOK

Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról 313

Kövics Emma: A Páneurópa-mozgalom fogadtatása Németországban (1924–1932) 360

 

KÖZLEMÉNYEK

Trócsányi Zsolt: Rendi gazdaságpolitikai tervezetek Erdélyben (1711–1761) 385

 

MŰHELY

Hegyi Klára: A törökök berendezkedése meghódított országokban 392

Hrenkó Pál: Az ismeretlen „Lázár deák” 406

Herczegh Géza: Görgei (Vázlatok egy arcképhez) 411

 

ELSŐ DOLGOZATOK

Hóvári János: Az 1515–17. évi tulcsai török vámnapló 430

Schwarcz Katalin: Magyarország államháztartása 1828–1847-ben a Tafeln adatai alapján 450

 

VITA

Simon Róbert: Megjegyzések Goldziher Ignác: Az iszlám kiadásához, avagy quis custodiet custodes 478

 

FIGYELŐ

Benda Kálmán: Mária Terézia királynő a magyar történetírásban 485

Horst Handke: Munkamegosztás és foglalkoztatottsági struktúrák. (Adalék az emberi termelőerő fejlődéséhez Németországban 1871 és 1918 között) 493

Impresszum, tartalom (pdf)