74-3 borito

TANULMÁNYOK:

Bellér Béla: A Dózsa-parasztháború történeti-politikai koncepciója és történeti képe 1045 előtti történetírásunkban 289

Szabó Miklós: A kontinentális Európa konzervatív ideológiája néhány új vonásának kialakulása a századfordulón 326

Lackó Miklós: A Blum-tézisek 360

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Siklós András: A Monarchia felbomlása és a magyarországi kormányzati válság 1918 októberében 372

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Glatz Ferenc: Szaktudományos kérdésfeltevések és történeti-politikai koncepció. (A fiatal Szekfű Gyula bécsi éveinek történetéből) 396

 

FÓRUM

Niederhauser Emil: A kultúrtörténet kérdéséhez 421

Makkai László: Művelődéstörténet mint értékrendszerek története 429

Kosáry Domokos: A művelődéstörténet helye a történelmi szintézisben 436

Hanák Péter: A kultúrtörténeti szintézis problémái 447

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 454

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 457

Impresszum, tartalom (pdf)