62-1 borito

Molnár Erik: Az SZKP XXII. Kongresszusa és a szocialista patriotizmus 1

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

V. I. Dovzsenok: A munka termelékenysége a korai feudalizmusban 8

Heckenast Gusztáv: Lányi Pál (A magyarországi korai kapitalizmus történetéhez) 18

Pogány Mária: A kialakuló kubikosság munkaviszonyai 37

Jemnitz János: A II. Internacionálé 1912-es rendkívüli Baseli Kongresszusa 61

 

SZEMLE

Vita az abszolutizmus kérdéseiről (R. Várkonyi Á.)89

 

HATÁRAINKON TÚL

International Review of Social History (1959–1960) (Jemnitz J.)102

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 118

Impresszum, tartalom (pdf)