61-2 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Bartha Antal: A honfoglaláskori kovácsmesterség társadalmi hátterének kérdéséhez 133

Benczédi László: Bányavidéki várőrségek folyamodványai Esterházy Pálhoz 1668–1681 155

Sándor Pál: Újabb adatok a paraszti földbirtoklás kérdéséhez а XIX. század első felében 180

Kerekes Lajos: Olaszország, Magyarország és az osztrák Heimwehr-mozgalom (1920–1930) 199

 

SZEMLE

Ankét ,,A Szovjetunió Kommunista Pártja története” új kiadásáról 217

Az Árpád-kori Sopron topográfiájának kérdéséhez (Surányi B.)220

 

HÍREK 223

 

HATÁRAINKON TÚL

Új adatok Marx Károly és Engels Frigyes együttműködéséről (L. I. Golman)220

A korafeudáliskori kutatás néhány kérdése a Szovjetunióban (Bartha Antal)229

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 233

Impresszum, tartalom (pdf)