A francia Népfront (1936–1938) (Jemnitz János) 3

Pierre Renouvin: Az első Léon Blum kormány külpolitikája 5

Jean-Marcel Jeanneney: Léon Blum gazdaságpolitikája 30

Jean-Charles Asselin: A 40 órás munkahét, a munkanélküliség és a foglalkoztatottság 57

Pierre Mendes-France: A Léon Blum kormány gazdaságpolitikája 84

Alberto Gil Novales: A liberális Trienio 94

Szili Sándor: Szibéria meghódításának néhány kérdéséről az 1970/80-as évek szovjet történész vitáiban 101

V. Molnár László: A társadalmi gondolat fejlődése Oroszországban a felvilágosult abszolutizmus időszakában 111

V. Molnár László: Adalékok a II. Katalin korabeli orosz-német kapcsolatok történetéhez 132

V. Molnár László: Orosz-amerikai kapcsolatok a függetlenségi háború időszakában 143

Schlomo Aviner: Chaim Arlosoroff cionista szocializmusa 156

Könyvszemle

Peter Duus: Feudalism in Japan (Ism.: Berend Nóra); Stefan Pascu: Fauri-rea statului national unitár 1918. (Ism.: Lipcsey Ildikó); B.I. Krasznobajev: Russzkaja kultura v toroj polovini XVII – nacsala XIX veka (Ism.: V. Molnár László); V. P. Danyilov: Szovetszkaja dokolhoznaja gyerevnyja (Ism.: Tagányi Zoltán); V. I. Buganov, A. A. Preobrazsenszkij, Ju. A. Tyihonov: Evoljucija feodalizma v Rosszii (Ism.: Tagányi Zoltán); Wolfgang Abendroth: Histoire de mouvement ouvrier en Europe (Ism.: Jemnitz János) 179

A magyar történettudomány külföldi visszhangja, 1980 207

A magyar történettudomány külföldi visszhangja, 1981–1982 234

A Világtörténet repertóriuma. Új folyam, 1979–1984. (Szeifert Dezső) 287

Impresszum, tartalom (pdf)