1979-2Kelet-Közép-Európa anyagi kultúrájának történetéhez

Bev. Makkai László 5

B. Krzemienska – D.Tfeštik: A koraközépkori állam gazdasági alapjai Közép-Európában 8

Endrei Walter: A posztó ólombélyegek eredetéről 33

Petneki Áron: A lengyel anyagi kultúra történetének első öt kötete 40

 

A nemzetközi munkásmozgalom kérdéseiről

Bev. Jemnitz János 47

E. Hobsbawm: Megtorpanás a munkásmozgalom fejlődésében 49

M. Johnstone: Az országos baloldali mozgalom Angliában 68

 

Történetírói arckép

Bóka Éva: Jurij Mihajlovics Sztyeklov (életrajz, szemelvények, bibliográfia) 77

Georges Haupt munkássága (1928–1978)

E. Labrousse: Georges Haupt a nemzetközi szocializmus francia történetírója 93

H. Steiner: Georges Haupt és a munkásmozgalom-történészek nemzetközi ülése 98

G. Haupt: Milyen munkásmozgalom-történetre van szükség 100

 

Dokumentum

César de Paepe levelezéséből 105

 

Ismertetések

G. Otruba: A kézműipar és a céhek historiográfiájához a mai Ausztriában 111

Bécsi szimpózium Otto Bauerről (Leopold Spira ismertetése) 121

FOLYÓIRATREPERTÓRIUM 1976/11. 127

Impresszum, tartalom