1979-3Az Olvasóhoz 3

Tanulmányok és összefoglaló ismertetések:

Klaniczay Gábor: Népi vallás, népi kultúra a középkorban (Historiográfiai áttekintés) 4

Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok, – egy 16. századi molnár teremtés-elmélete 13

Pierre Saintyves: Általános kutatási terv a népi kultúra felméréséhez 32

Jean-Claude Schmitt: „Népi vallás” és folklorisztikus kultúra 36

Ormos Mária: Viták a történettudomány „nagy” kérdéseiről 52

Andreas Hillgruber: A nemzetközi kapcsolatok történetének módszertana és elmélete 56

Karl Georg Faber összefoglaló ismertetése a társadalomtörténetírás „módszertani csatájáról” 72

 

Történetírói arckép

Sós István: Joachim Lelewel (1786–1861) (életrajz, bibliográfia, szemelvények) 89

 

Emlékirat

Albert Speer: Erinnerungen (részlet a szövetséges bombatámadások hatásáról) 106

Kuninczi Jenő: Az új szovjet történeti irodalom I. Péter koráról (1970–77) 110

Folyóirat szemle 124

Impresszum, tartalom