59-3-4 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Surányi Bálint: Kereskedőgilde Nagyszombatban a Visegrádi Kongresszus évében 240

Elekes Lajos: Az európai feudális államok központosításának néhány kérdéséről 273

Hanák Péter: Iratok az 1894–95. évi magyar kormányválság történetéhez 291

Katus László: A mezőgazdaság tőkés fejlődésének főbb vonásai az Osztrák–Magyar Monarchia délszláv területein 354

Jemnitz János: Jean Jaurès születésének századik évfordulójára 405

Lackó Miklós: Népi demokráciánk történetéből 424

 

SZEMLE

Révai József 1898–1959 (Molnár Erik) 463

Balázs Béla 1918–1959 (Lackó Miklós) 465

A kelet-európai országok feudalizmuskori fejlődésének sajátságairól. Vita a Történettudományi Intézetben (–s –ó) 467

Magyar Filozófiai Szemle (1958. 1–2, 3–4. sz.) (Ism.: R. Várkonyi Ágnes) 482

Agrárátalakulás a Német Demokratikus Köztársaságban (1945–1955) (Orbán Sándor–M. Somlyai Magda) 488

 

Hírek 502

 

HATÁRAINKON TÚL

Újabb irányzatok az amerikai történetírásban (H. Aptheker) 504

A Szovjet Tudományos Akadémia Történettudományi Osztályának 1959. évi tudományos terve (Ju. O. Bem) Voproszi Isztorii 1959. 2. sz. 506

Néhány megjegyzés Robert A. Kann: „The Habsburg Empire” című könyvéhez (Gonda Imre) 515

Külföldi vendégeink 522

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 524

Impresszum, tartalom (pdf)