tsz1998-3-4TANULMÁNYOK
1848/49 EMLÉKEZETE
Kosáry Domokos: Európa és Magyarország 1848-ban    175
Gergely András: Sikeres vagy sikertelen 1848-as forradalmak? Az újabb történetírás mérlegei 185
Szász Zoltán: A nemzetiségek és az 1848-as magyar forradalom 193
Hermann Róbert: Eredmények és feladatok 1848-1849 hadtörténetének kutatásában 203
Szabó Róbert: Politikai propaganda és történelmi ünnep. Adalékok az 1948. márciusi centenáriumi ünnepségek történetéhez    215


Hegyi Klára: Etnikum, vallás, iszlamizáció. A budai vilájet várkatonaságának eredete és utánpótlása. A török várkatonaság származása 229
(A tanulmány szövege itt tölthető le.) (A tanulmányhoz tartozó térképek.)
Erdész Ádám: A kolozsvári felekezetközi magyar egyetem 1920-1921 257
Lackó Miklós: Egy nemes konzervatív. A kultúrfilozófus Prohászka Lajos    277

DOKUMENTUM
Zimányi Vera: Supplicationum merita. A Batthyány I. Ádám földesúrhoz és dunántúli főkapitányhoz intézett kérvények kivonatai    299
Schweitzer Gábor-Török Petra: „Ne köszönje meg nekem a fáradságomat ebben az ügyben". Szabolcsi Lajos levelei Szekfű Gyulához    333
Borhi László: Iratok az 1956-1958 közötti amerikai–magyar viszony történetéhez    341


BEMUTATKOZUNK
Nyulásziné dr. Straub Éva: 115 éves a Turul. Egy szakfolyóirat rövid története    381

 

Impresszum, tartalom (pdf)