70-3 borito

TANULMÁNYOK

Granasztói György: Becslés Sopron XVI–XVII. századi lélekszámára 275

Endrei Walter–Makkai László: Az első főúri textilmanufakturák Magyarországon 326

Urbán Aladár: Agitáció és kormányválság 1848 májusában 344

Tilkovszky Lóránt: A német irredenta és Magyarország. A magyarországi népinémet (volksdeutsch) mozgalom útja 369

 

A MAGYAR TÖRTÉNET ÚJ SZINTÉZISÉNEK MUNKÁLATAI

Zimányi Vera: Kibernetika és történelem 397

Benda Kálmán: Habsburg-politika és rendi ellenállás a XVII. század elején 404

 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK

Gábry György: Symphonia Ungarorum 428

Kállay István: A census regius bevezetése, illetve felújítása szabad királyi városainkban a XVIII. század második felében 431

Spira György: A negyvennyolcas magyar forradalom sajátosságairól 439

Arató Endre: A magyar politikai nemzet fogalmának vitája az 1860-as évek országgyűlésein 444

Impresszum, tartalom (pdf)