69-1-2 boritoTANULMÁNYOK

Bellér Béla: A Magyar Népköztársaság és a Tanácsköztársaság nemzetiségi kultúrpolitikája 1

Gergely Jenő: Keresztényszocialisták az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalomban 26

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Pamlényi Ervin: A Magyarország története szerkesztésének módszereiről 66

Az újkori magyar történet kritikai-historiográfiai áttekintése

Niederhauser Emil: Magyarország története 1790–1890 83

Kolossa Tibor: Az 1880–1900 közötti időszak fő történeti problémáiról az összefoglaló munkák kritikai áttekintése alapján 95

Márkus László: Az 1890–1918 közötti magyar történet „fehér foltjai” 109

 

KISEBR KÖZLEMKNYEК

Bakay Kornél: Vitahozzászólás Székesfehérvár kialakulásának kérdéséhez 117

Vastagh Gábor: A Börzsöny-hegység egykori nemesfém-kohászatáról 122

Maksay Ferenc: István „koppányi püspök” 129

Szilágyi Zoltán: A gyarmati probléma a Népszövetség fórumain 131

 

SZEMLE

Zsak Natan: A bolgár fasizmus jellege, lényege és fő fejlődési szakaszai 141

Ch. Hill: Újabb eredmények és problémák a XVI–XVII. századi angol történet kutatásában 155

Impresszum, tartalom (pdf)