65-2-3 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Jemnitz János: A magyarországi szociáldemokrata párt külpolitikai irányvonalának alakulásához 1945–1948 133

Rácz Béla–Strassenreiter Erzsébet: Az üzemi bizottságok szervezete (1944–1948) 200

Vida István: A „demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről” szóló törvényjavaslat megszületése és parlamenti vitája 240

L. Nagy Zsuzsa: Az olasz érdekek és Magyarország 1918–1919-ben 256

 

VITA

Berend T. Iván: Az iparfejlődés és az úgynevezett parasztipar kérdéséhez 275

Nagy László: Néhány gondolat és kritikai megjegyzés R. Várkonyi Ágnes: A nemzet és haza fogalma a török harcok és a Habsburg-ellenes küzdelmek idején c. tanulmányához 285

R. Várkonyi Ágnes: Módszertani megjegyzések (vita helyett) 296

 

SZEMLE

E. Ragionieri: Gondolatok Palmiro Togliatti életművéről 299

 

HÍREK 320

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 326

Impresszum, tartalom (pdf)