L. Sz. Csikolini: A szociális utópia mint a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmeneti korszak társadalmi gondolkodásának jellegzetes formája 3

A. M. Csisztozvonov: A kapitalizmus manufakturális szakaszának néhány alapvető törvényszerűségéről 17

Hanák Péter: A feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet Marx gondolatrendszerében 31

Kosáry Domokos: A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet és a korabeli gazdaságpolitikai törekvések Magyarországon 1790–1848 39

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulás – az ideológiai átmenet egyik törvényszerűsége Közép- és Délkelet-Európában 43

Pach Zsigmond Pál: A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet megkésésének problémája a magyar fejlődésben 53

Vörös Károly: A feudális intézményrendszer válsága Magyarországon és a polgárosítására tett kísérletek a polgári forradalom előtt 66

Kun László: Az újkori olimpiai mozgalom alapjainak lerakása (1894–1914) 80

Otto Mayer: Visszapillantás az I. Olimpiai Játékokra 103

Horst Ueberhorst: A Jahn-kép új vonásai 116

M. A. Azeez Taha: Afrika sportja és az olimpizmus 129

Szikora Katalin: Gondolatok Gerhard Lukas Sport az ókori Rómában című könyvéhez 139

Tájékozódás

Sági Marianne: „A boldogság eszméje a középkorban” (Beszámoló a X. Amiens-i konferenciáról – Amiens, 1984. március 22–25.) 146

Impresszum, tartalom (pdf)