1988-1Forrest McDonald: „Mi, az Egyesült Államok népe...” 3

Urbán Aladár: Az Egyesült Államok alkotmányának életbe léptetése és első kiegészítései (1789–1791) 20

Láng Imre: A gazdaság- és társadalompolitika alapkérdései az Egyesült Államokban, 1945–1946 26

Józsa Antal: Magyar vonatkozású források a szovjet levéltárakban, közgyűjteményekben 48

Varga Dona: Az orosz orthodox egyház a kereszténység felvételétől az államegyház kialakulásáig 56

Molnár Máté: Mihail Bakunyin forradalomelmélete 68

N. V. Juhnyova: Az askenáz zsidók etnikai területe és letelepedésük néhány sajátossága a 19. századvégi Oroszországban 77

Georges Duby: Harcosok és parasztok (Ism.: Dercze Zoltán.) 87

A kereszténység oroszországi felvételének időpontjáról. (Ism.: V. Molnár László) 96

G. A. Szanyin: Oroszország és Ukrajna viszonya a Krími kánsághoz a 17. század végén (Ism.: Kertészné, Varga Beáta.) 98

George Barany: The Anglo Russian Entente Cordiale of 1697–1698 (Ism.: Niederhauser Emil.)

A. J. P. Taylor: Politicians, Socialism and Historians (Ism.: Jemnitz János.) 103

A. J. P. Taylor: A personal History (Ism.:Jemnitz János.) 106

Eric Hobsbowm: Workers. Worlds of Labour (Ism.: Jemnitz János.) 110

Folyóiratrepertórium. (Válogatás külföldi folyóiratokból, 1985.) 116

Impresszum, tartalom