82-1 boritoTANULMÁNYOK

Maurice Aymard: A sokarcú feudalizmus (1500–1800) 1

Jürgen Kocka: Kapitalizmus és bürokrácia a német iparosításban 27

Berend T. Iván: A világgazdasági válság (1929–1933) sajátos hatásai Közép- és Kelet-Európában 44

Ránki György: A Magyar Általános Hitelbank a 20-as években 67

 

KÖZLEMÉNYEK

Andrzej Nowak: A falusi népesség társadalmi struktúrájának változásai Lengyelországban a majorkodtató-robotoltató rendszer uralma idején (15–16. század). Modellalkotási kísérlet 82

Shingo Minamizuka: Japán külkereskedelme a 19. század közepén 92

Alekszandr Furszenko: Olaj és politika a 19. század végén, a 20. század elején 99

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Tóth Tibor: Föld és termelés 114

Eddy Van Cauwenberghe: Pénzügypolitika és kincstárpolitika Németalföldön a burgundiak és a spanyol-Habsburgok korában (15–16. század) 121

Franz Irsigler: A kvantifikáció lehetőségei és korlátai a késő-középkori és kora-újkori gazdaság- és társadalomtörténetben 136

Orosz és angol nyelvű összefoglaló 152

 

INTERJÚK

Hermann Kellenbenz (Készítette: Buza János) 156

Pach Zsigmond Pál (Készítette: Granasztói György) 162

Jerzy Topolski (Készítette: Petneki Áron) 170

Immanuel Wallerstein (Készítette: Rév István) 172

Impresszum, tartalom (pdf)