71-3-4 borito

TANULMÁNYOK

Györffy György: A besenyők európai honfoglalásának kérdéséhez 281

Barta Gábor: Ludovicus Gritti magyar kormányzósága (1531–1534) 289

Heckenast Gusztáv: Magyarország ipara 1726-ban 320

Spira György: A pesti forradalom baloldalának harca a kormánnyal meg a polgársággal 1848 májusában 330

Heller Ágnes: A szükségszerűség árnyékában 356

Gergely András: Települések, lakások és lakóik a századforduló Magyarországán 406

Kerekes Lajos: Az Anschluss és a dunai konföderáció alternatívája Otto Bauer külpolitikájában (1918–1919) 442

Márkus László: A kormányzati erők a bethleni uralmi koncepció szolgálatában 465

Szinai Miklós: Bethlen politikai rendszeréről 483

Ránki György: Potsdam 495

 

KÖZLEMÉNYEK

Gál Éva: A budai hegyvidék újkori betelepítésének kezdetei 515

 

SZEMLE

Magyar és német gazdaságtörténészek konferenciája (Puskás Julia–Kolossa Tibor–Orbán Sándor)539

A Vichy-korszak újabb francia történeti irodalmáról (Boros Zsuzsa)546

Pándi Ilona: Irányzatok vitája az „úri középosztály” fogalmáról 1946–1947-ben 555

Impresszum, tartalom (pdf)