Vilagtortenet 2005-1

Sashalmi Endre: A nyugat-európai államfejlődés vázlata (1000–1700). I. rész 1000–1450 3

Polgár Szabolcs: Kereskedelmi, kulturális és politikai kapcsolatok Kelet-Európa és Közép-Ázsia között a korai középkorban (6–10. század) 30

Kovács Szilvia: A kunok és Kelet-, Délkelet-Európa a 11–12. században 40

Szántó Richárd: Természeti katasztrófa és éhínség 1315–1317-ben 50

Makai János: A Monomah-korona. Legenda és valóság 65

H. Szabó Sára–Horváth Gyula: A pozitivista történetszemlélet Venezuelában 80

J. Nagy László: Szuez – Budapest 1956 98

Szvák Gyula: A rendszerváltó évtized magyar történeti ruszisztikája 104

SZEMLE

Zoltán András: Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok (Ism.: Niederhauser Emil) 112

Szilágyi Ágnes Judit: Távolodás Európától. Nemzetépítés és kultúrpolitika Brazíliában az Estado Novo idején (Ism.: Szekszárdi Júlia) 114

Impresszum, tartalom (pdf)