Kóta Péter: Gondolatok a hazai egyháztörténet-írásról 3

Wagner Gyöngyi: Egy érdekes forrás az első keresztes hadjáratról 6

Nagy Márta: Eckhart mester gondolatai a mozgás természetéről 12

Szántó Richárd: A Brit-szigetek krisztianizációjának néhány problémájáról 18

Sümegi József: A középkori búcsúk kérdéséhez 27

Vígh Éva: Teológiai és kardinális erények a 16. századi olasz–spanyol udvari társadalomban 43

Kertészné Varga Beáta: Az 1596. évi vallási unió és hatása az 1648–54. évi Hmelnyickij-felkelésre 52

Kovács Marian: Kuba: püspöki vizitáció 1754–57-ből 60

Anderle Ádám: Egy spanyol plebejus utópia 66

Péter Katalin: A katolikus megújulás és a protestáns reformáció 72

Witold Kula: A gazdasági fejlődés egyik sajátos vonása (Az árak Európában a 13. századtól a mai időkig) 80

F. Font Márta: A Kijevi Oroszország megítélése a legújabb szovjet irodalomban 86

M. K. Juraszov: Batu magyarországi hadjáratának jellegéről és a tatárok elvonulásának okairól 92

M. Sz. Kupoveckij: Lett- és Észtország zsidó lakossága a 16-tól a 20. század első feléig terjedő időszakban 104

Zarándy Zoltán: A kontinuitás problémájához 113

Mészáros Sándor: Položaj Madara u Vojvodini 1918–1929. (Ism.: Kovács Teréz) 122

Impresszum, tartalom (pdf)