tsz1994-3-4TANULMÁNYOK     
FODOR Pál–DÁVID Géza: Magyar–török béketárgyalások 1512–1514-ben     193
MÁLYUSZ Elemér: A szerb nemzetiségi kérdés történetéhez     227
TŐKÉCZKI László: A Magyar Figyelő (1911–1918) eszméi     239
BALOGH Margit: A KALOT története, 1935–1946     283
ARCOK, ÉLETKÉPEK     
KARDOS József: ifj. Andrássy Gyula gróf utolsó évei     299
MŰHELY     
BÁNKI Judit: Brandenburgi Katalin az Erdélyi Fejedelemségben     311
DOKUMENTUM     
BESSENYEI József: Középkori magyar leveleink kiadásához (1541-ig)     327
GYÖRKEI Jenő: Új Bethlen István dokumentumok Moszkvából     335
INTÉZETI ÉLET     
RÁNKI György: Javaslat az MTA Történettudományi Intézet tudományos programjára (1986–1990)     351
GLATZ Ferenc : Javaslat az MTA Történettudományi Intézet programjához (az 1986–1990-es időszak hátralévő éveire)     356
GLATZ Ferenc : Koncepció-javaslat az MTA Történettudományi Intézet 1990/1995. évi munkaprogramjához     361
GLATZ Ferenc : Koncepció-javaslat az MTA Történettudományi Intézet 1994–1996. évi munkaprogramjához    369

Impresszum, tartalom (pdf)