86-2 boritoTANULMÁNYOK

Teke Zsuzsa: A dekrétum fogalma és társadalmi szerepe Mátyás korában 197

Cennerné Wilhelmb Gizella: A magyar barokk provinciális portré stíluskapcsolatai 219

 

KÖZLEMÉNYEK

Kosztolnyik Zoltán: II. Géza és a páviai zsinat 237

Bíró Margit: Vahtang Gorgaszal életrajzához. Egy 11. századi grúz krónika tudósításai 243

Ágoston Gábor: Az 1444. évi török követjárás (Adalék az 1444. évi török–magyar békekötés történetéhez) 261

Nyina Mickun: Tragikomédia Bayonne-ban 277

Kemény G. Gábor: 1848/49. évi törekvések a nemzetiségi megbékélésre (Két előadás a szerző hagyatékából) 283

Gonda Imre: Nemzeti tudat a Habsburg Birodalomban a 19. század közepén 294

Somogyi Erika: Magyarország részvételi kísérlete az 1920-as lengyel–szovjet-orosz háborúban 313

Standeisky Éva: Művészetpolitikai elképzelések az SZDP-ben 1945–48 között (Kassák, Justus, Fejtő) 325

 

VITA

Szabó András: Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem életrajzához (1544–1608) 341

 

ELSŐ DOLGOZATOK

Petró Csaba: Adalékok Hegyalja Rákóczi-szabadságharc kori gazdaság- és társadalom-történetéhez 351

Kaposi Zoltán: A vrászlói uradalom társadalma a 19. század első felében 363

 

FIGYELŐ

Zala Tamás: A New Deal szociálpolitikai vetülete 380

Impresszum, tartalom (pdf)