73-1-2 borito

TANULMÁNYOK:

Bolla Ilona: A közszabadság a XI–XII. században. (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban) I. rész 1

V. I. Bovikin: Oroszország ipari fejlődésének társadalmi-gazdasági problémái 30

Zimányi Vera: A XVII. századi gazdasági és társadalmi regresszió néhány aspektusa 49

Peter Mathias: Ki szabadította meg láncaitól Prométheuszt? (Természettudomány és technikai változások 1600 és 1800 között) 61

Kovács Endre: A magyar szabadságharc mérlege a francia sajtóban 76

Nevelő Irén: A magyar kisiparosság társadalmi-politikai arculatának néhány jellemző vonása a felszabadulás után (1945–1948) 110

 

KÖZLEMÉNYEK

Parádi Nándor: Tata várábrázolása Matrakcsi Nászuh krónikájában 141

ifj. Fehér Géza: Az 1543. évi hadjárat XVI. századi török forrása: Matrakcsi Nászuh krónikája 148

Buza János: Öreg garas (A hódoltság utolsó éveinek pénzforgalmához) 151

Teke Zsuzsa: Velence adriai gazdaságpolitikája és a Frangepánok a XV. században 160

Réti R. László: A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. a második világháborúban 170

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Heckenast Gusztáv: Iparfejlődés a Habsburg-birodalom osztrák és cseh tartományaiban a XVIII. században (1670–1790) 188

Vörös Károly: A parasztság útja a polgári forradalomhoz 208

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában (Az összehasonlító történetírás módszertanához) 245

 

SZEMLE

Szabó Miklós: Prohászka Ottokár és a katolikus egyházi reformtörekvések 1896–1914 257

Litván György: Az első világháború és az 1918–19-es forradalmak magyar vonatkozású anyagai a francia levéltárakban (kutatási beszámoló) 265

Fejes Judit: A fasizmus kérdései a nyugatnémet történeti irodalomban 273

Impresszum, tartalom (pdf)