81-2 borito

TANULMÁNYOK

Az MTA Történettudományi Intézete tudományos emlékülése a felszabadulás 36. évfordulója alkalmából, 1980. március 28.

Pach Zsigmond Pál: A jelenkortörténet kutatásáról 129

Orbán Sándor: A magyar társadalom felszabadulást követő átalakulásának történeti vizsgálatához 135

Glatz Ferenc: A történeti-politikai gondolkodás válaszai a felszabadulás után 146

Jemnitz János: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetközi munkásmozgalom 1945–1948 159

Vida István: A magyarországi népi demokratikus forradalom külső feltételeinek kérdéséhez 165

Gyarmati György: Politikai szempontok érvényesülése a tanácsrendszer előkészítő munkálataiban 178

Kovácsy Tibor: Az utasításos gazdaságról 191

 

KÖZLEMÉNYEK

Izsák Lajos: A Magyar Szabadság Párt megalakulása és tevékenysége, 1946–1948 203

Varga F. János: A Magyar Radikális Párt és az 1947-es választások 227

 

FIGYELŐ

Crouzet: A brit nagyiparosok társadalmi eredete az ipari forradalom korszakában 245

Galavics Géza: Egy Reynolds-kép, mint politikai szimbólum a 18. sz. végi Magyarországon 252

Maria Bottanková: Adalékok a 16. századi Nagyszombat helyrajzához 262

 

MŰHELY

Makkal László–Klaniczay Gábor: Anyagi kultúra, szokásrend, mentalitások. Javaslat egy tudományközi együttműködésre 268

Klaniczay Gábor: A középkori magyarországi szentkultusz-kutatásának problémái 273

Iványos-Szabó Tibor: A „kongó” nevű pénz forgalma Kecskeméten 287

Antall József: Adatok II. Rákóczi Ferenc házasságkötéséhez. (Rákóczi Ferenc ismeretlen levele) 296

 

FÓRUM

Ránki György: Gondolatok a bukaresti történészkongresszusról 302

Rúzsás Lajos (1914–1981) В. K. 309

Impresszum, tartalom (pdf)