76-3 boritoTANULMÁNYOK

Pölöskei Ferenc: Az államforma és az alkotmányosság kérdései 1919–1920 fordulóján 315

L. Nagy Zsuzsa: A liberális polgári ellenzék pártjai és szervezetei (1919–1944) 335

Fejes Judit: A magyar–német politikai és gazdasági kapcsolatok kérdéséhez az 1920–1930-as évek fordulóján 361

Deák, Ladislav: Csehszlovákia és a kollektív biztonság a 30-as évek közepén 385

Pintér István: München és az első bécsi döntés hatása a Magyarországi Szociáldemokrata Pártpolitikájára 407

 

KÖZLEMÉNYEK

Togliatti, Palmiro: A fasizmusról 439

A fasiszta diktatúra fő jellemvonásai 450

Révai József: A 48-as legenda (közli Lackó Miklós) 458

Vargyai Gyula: A hadsereg karhatalmi alkalmazásának néhány kérdéséről a 30-as évek első felében 468

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAIBÓL

Spira György: Szeged jegyében 479

 

VITA

Dolmányos István: Lehet-e rehabilitálni a koalíció adótörvényeit? 496

Sarlós Béla: Válasz Dolmányos István kritikai megjegyzéseire 499

 

MŰHELY

Gál István: Az angolnyelvű Hungaricák gyűjtésének történetéből 504

Szabolcs Ottó: A magyar értelmiség nemzeti tudatának kérdéséhez 509

 

FIGYELŐ

Rozsnyói Ágnes: „Mementó”, mementók 519

Lipcsey Ildikó: Két évszázad román történelme, az első román kommunista történész műveiben 521

Kiss György: A televízió néhány történeti műsoráról 529

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 535

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 539

Impresszum, tartalom (pdf)